Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne TECHNICAL Sp. z o.o.
Przemysł i energetyka » Urządzenia i maszyny przemysłowe
Opis firmy
HISTORIA I TRADYCJE

Tradycje w produkcji maszyn i urządzeń odlewniczych w Nowej Soli sięgają 1945 roku,kiedy po zakończeniu II wojny światowej i wyzwoleniu ziem polskich przez armię sowiecką została wznowiona produkcja w dawnych zakładach, KRAUSWERK.

Z biegiem lat nowosolski ośrodek produkcyjny stał się prężnym oraz wiodącym w tej części Europy dostawcą maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego. Szczególny rozwój nastąpił w latach 70-tych oraz 80-tych. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce na początku lat 90-tych doprowadzają do problemów gospodarczych zakładów państwowych i w efekcie do powstania wielu nowych firm produkcyjnych przystosowujących się do nowych warunków ekonomicznych.

W 1991 roku zostaje utworzona nowa firma Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne TECHNICAL Sp. z o.o. Zamierzeniem założycieli przedsiębiorstwa było stworzenie nowoczesnej firmy, która będzie kontynuowała wieloletnie tradycje ośrodka nowosolskiego w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego w oparciu o nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne spełniające wysokie wymagania klientów.

TECHNICAL Sp. z o.o wykorzystując tradycje, doświadczenie w produkcji maszyn odlewniczych, nowoczesną myśl techniczną oraz nowoczesne metody zarządzania w zakresie produkcji maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii produkcyjnych staje się znanym producentem maszyn w Polsce oraz w Europie. Produkowane maszyny i urządzenia przeznaczone są głównie dla przemysłu odlewniczego jak również motoryzacyjnego, szklarskiego, hutniczego, wydobywczego, ceramicznego, materiałów izolacyjnych, materiałów ogniotrwałych oraz wielu innych branż .

Produkowane przez TECHNICAL Sp .z o.o maszyny, urządzenia oraz kompletne linie produkcyjne są sprzedawane na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych takich jak: Niemcy, Anglia, Dania, Szwecja, Serbia, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Kazachstan, Indie, Maroko, Egipt, Malezja, USA.

OFERTA PRODUKCYJNA

Intensywna działalność firmy zaowocowała uruchomieniem produkcji nowoczesnych, na wysokim poziomie technicznym maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych wyposażonych w zaawansowane systemy sterowania elektronicznego wraz z systemami zarządzania procesami produkcyjnymi.

TECHNICAL oferuje kompleksową realizację inwestycji tzw. „realizację pod klucz” w zakresie:

opracowania założeń koncepcji nowych projektów;
opracowania założeń techniczno-ekonomicznych;
projektów branżowych, jak: instalacje wodne, sprężonego powietrza, gazowe oraz elektryczne;
wykonania projektów budowlanych;
wykonania fundamentów i prac budowlanych;
produkcji maszyn, urządzeń oraz konstrukcji stalowych;
instalacji wentylacyjnych oraz odpylających;
zasilania i sterowania elektrycznego;
systemów zarządzania produkcją linii technologicznych;
kompletacji dostaw w zakresie realizowanych inwestycji;
montażu i uruchomienia;
wdrażania produkcyjnego.

Efektem wieloletniej działalności firmy jest opracowanie własnych technologii i konstrukcji maszyn i urządzeń, w szczególności:

stacji przerobu mas formierskich SPM,
mieszarek turbinowych MTP oraz MTI,
chłodziarek wibrofluidyzacyjnych CFM,
suszarek fluidyzacyjnych SF,
automatycznych linii formierskich ALF,
maszyn formierskich prasująco - impulsowych FT,
oczyszczarek strumieniowo-ściernych,
filtrów oraz instalacji odpylających,
systemów sterowania oraz zarządzania procesami produkcyjnymi.

Ważnym zagadnieniem w produkowanych maszynach urządzeniach i liniach technologicznych stanowią systemy sterowania elektronicznego, wizualizacja procesów, system rejestracji danych wymaganych przez ISO oraz systemy zarządzania procesem.

KADRA TECHNICZNA

Oferta produkcyjna TECHNICAL kierowana dla odlewnictwa, zawiera wiele rozwiązań innowacyjnych, opracowanych i wdrożonych przez zespół inżynierów pracowni projektowo-konstrukcyjnych firmy. Realizowane przez TECHNICAL projekty, nowe konstrukcje maszyn oraz nowe technologie są opracowywane przez kadrę inżynierską w pracowniach projektowych:

Pracownia Automatyki i Sterowania Elektrycznego,
Pracownia Technik Mieszania Mas Formierskich,
Pracownia Technik Oczyszczania i Odpylania,
Pracownia Technik Formowania.

Inżynierowie, projektanci maszyn i urządzeń mają do swojej dyspozycji zaawansowane programy wspomagania projektowego, co gwarantuje wysoki poziom wykonania maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych już na etapie projektu:

Inventor– AutoDesk,
Mechanical – AutoDesk,
AUTO CAD– AutoDesk,
See Electrical Expert.

Oprogramowania będące do dyspozycji kadry technicznej gwarantują możliwość sprawnej i efektywnej pracy zespołowej, opracowywania nowych konstrukcji maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych na bardzo wysokim poziomie technicznym, oraz umożliwiają szybką realizację nowych, innowacyjnych pomysłów.

PRACE NAUKOWO – BADAWCZE

TECHNICAL prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe oraz projektowe w zakresie rozwoju nowych maszyn, urządzeń oraz technologii odlewniczych.Efektem tych prac jest zdobycie wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie maszyn i urządzeń odlewniczych na krajowych targach i wystawach. Maszyny i urządzenia produkowane są w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez TECHNICAL oraz o prace badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie oraz z FSN NOT realizowane wspólnie z ośrodkami naukowymi:

Instytutem Odlewnictwa w Krakowie,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Wynikiem współpracy z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w szczególności z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie jest cykl konferencji odlewniczych organizowanych przez TECHNICAL. Konferencje mają na celu przedstawienie nowych technologii, organizacji produkcji oraz nowych maszyn i urządzeń produkowanych dla przemysłu odlewniczego.

ROZWÓJ FIRMY

TECHNICAL na początku 2000 roku rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Nowej Soli, składającego się z trzech hal produkcyjnych. Nowy zakład produkcyjny umożliwił zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy, umożliwił realizację procesu technologiczno-produkcyjnego oraz poprawił warunki pracy. Wykonane nowe stanowisko prób i badań umożliwiło montaż, uruchomienie, regulację oraz testowanie maszyn i urządzeń przed ich wysyłką do klienta.

W latach 2006/2007 roku firma otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki RP, ze Środków Funduszu Kredytu Technologicznego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, na realizację projektu, obejmującego zmianę procesu technologiczno-produkcyjnego. Projekt obejmował zakup nowego parku maszynowego, zakup nowego wyposażenia hali produkcyjnej powodujące zmianę technologii wytwarzania nowych maszyn i urządzeń. Realizacja projektu została zakończona w 2008 roku, obecnie produkowane maszyny i urządzenia są wykonywane wg nowych standardów technologicznych.

W 2009 roku firma otrzymała kolejne dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na realizację projektu: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego TECHNICAL Sp. z o.o. poprzez budowę hali oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń". Projekt został zrealizowany w latach 2010/2011, co umożliwiło zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz konkurencyjności produktów TECHNICAL na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Zrealizowane przez TECHNICAL inwestycje najlepiej świadczą o wysokim poziomie technicznym, jakości wykonania, niezawodności działania oraz niskich kosztach eksploatacji.
Oferta firmy
OFERTA

1. Technologia oczyszczania

Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej, oczyszczanie powierzchni:

Oczyszczarki Standardowe
Oczyszczarki Specjalistyczne
Kulownice
Oczyszczarki Pneumatyczne Inżektorowe
Turbiny Rzutowe

2. Technologia mieszania

Sporządzanie mas:

Mieszarki Turbinowe
Chłodziarki Wibrofluidyzacyjne
Przesiewacze Obrotowe
Wagi Tensometryczne
Dozowanie Materiałów
Transport Materiałów

3. Technologia suszenia

Suszarki Fluidyzacyjne

4. Technologia formowania

Linie formierskie
Maszyny formierskie

5. Automatyka i sterowanie

Sterowanie
Elektryka
Namiarowanie i dozowanie
Systemy pomiaru i kontroli
Wizualizacja

6. Serwis
Słowa kluczowe
Technologia oczyszczania, Technologia mieszania, Mieszarki Turbinowe, Chłodziarki Wibrofluidyzacyjne, Przesiewacze Obrotowe, Wagi Tensometryczne, Dozowanie Materiałów, Transport Materiałów, Suszarki Fluidyzacyjne, Oczyszczarki Standardowe, Oczyszczarki Specjalistyczne, Kulownice, Oczyszczarki Pneumatyczne Inżektorowe, Turbiny Rzutowe, Linie formierskie, Maszyny formierskie,
Fotografie
ul. Zielonogórska 1a, 67-100 Nowa Sól
województwo Lubuskie
tel: (68) 388 24 00
fax: (68) 388 24 02
strona www: www.technical.com.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu